Ikakaivin Oy

Harkkoperustus

Harkkoperustuksessa valetaan ensin anturat ja niiden päälle yleisimmin kevytsoraharkkoja rakennesuunnittelijan suunnittelema määrä, tavallisimmin 5 kerrosta. Elementtien alle tulevan alasidospuun kiinnittämistä varten laitetaan muurauksen yhteydessä joka toiseen harkkosaumaan 8 mm:n harjateräkset pystyyn. Anturan alle on syytä laittaa karkeata soraa pieni kerros, jotta talon alta valuva vesi pääsee purkautumaan anturan ulkopuolelle asennettaviin salaojiin. Anturan leveys on normaaliolosuhteissa n. 600 mm, mutta pehmeimmillä mailla anturan leveyttä on syytä suurentaa paremman kantavuuden saavuttamiseksi. Mikäli antura rakennetaan routarajan yläpuolelle, on huolehdittava routaeristämisestä.

Tehtäessä maanvaraisen betonilaatan alusrakenteita, tulee ehdottomasti huomioida, että päällimmäiseksi sorakerrokseksi lattian alla tasoitetaan karkeata soraa tai leca-soraa. Soran seassa ei saa olla lainkaan hienoa maa-ainesta, jotta kapillaarinen kosteuden nousu saadaan varmimmin katkaistua. Eri sorakerrokset voidaan vielä jakaa suodatinkankaalla toisistaan. Muovia ei tule käyttää kosteuden katkaisuun.

Ota yhteyttä
Ikakaivin Oy
Kaalikontie 36/10, 39530 KILVAKKALA
Puh. 040 553 8449
 SEO  Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy