Ikakaivin Oy

Talo terveelle pohjalle

Talon perustukset pidetään kuivina asentamalla niiden yhteyteen kuivatusputkisto, joka kerää perustuksissa olevan kosteuden ja johtaa sen kunnalliseen viemäriverkkoon.

Lisäksi sokkelin ulkopintaan asennetaan vesieristys, joka estää maassa olevan kosteuden imeytymisen sokkeliin.
Sadevesien poisjohtamista varten jokaisen pystyrännin alle sijoitetaan sadevesisuppilo/kaivo, johon katolta alas tuleva sadevesi ohjataan. Suppilosta/kaivosta sadevesi johdetaan tiiviillä, erillisellä poistoputkistolla kunnalliseen viemäriverkkoon. Sadevesien poistoputkistoa ei saa liittää perustusten kuivatusputkistoon.
Rakennuspaikan maaperässä olevan radonkaasun poistamiseksi tarvitaan radonputkisto.
Putkisto asennetaan alapohjan alapuolelle ja liitetään tiiviillä putkella katolla olevaan poistoimuriin. Näin saadaan radonkaasu hallitusti pois rakennuksen alta ja estetään sen pääsy huonetiloihin.
Perustusvaiheessa kytkeydytään myös kunnallisiin verkostoihin (lämpö, vesi, viemäri, sähkö, puhelin). Nämä liittymät samoin kuin salaojat ja sadevesijärjestelmät edellyttävät niin kaivuu- kuin täyttötyötä.
Muista riittävä sokkelikorkeus, tiiliverhouksella vähintään 30 cm, puuverhouksella vähintään 40 cm.

Ota yhteyttä
Ikakaivin Oy
Kaalikontie 36/10, 39530 KILVAKKALA
Puh. 040 553 8449
 SEO  Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy