Ikakaivin Oy
Kiveyksen ja laatoituksen asennus

Piharakentaminen Pirkanmaa

Hyvin tehty pohjatyö on kestävän kiveyksen perusedellytys. Routiva pohja ja huonosti suunnitellut kallistukset pilaavat työn nopeasti, vaikka se näyttäisi uutena hyvältä. Maaperän laatu ja kiveyksen käyttötarkoitus määräävät, miten paksu perusta kiveykselle tehdään. Yleensä kannattaa pyytää asiantuntijaa arvioimaan tarvittavien pohjatöiden laatu.

Pihakiveyksen alle tulevan rakennekerroksen pitää läpäistä hyvin vettä ja sen tulee olla routimaton. Jos kiveys tulee vanhalle ja routimattomalle pihalle, ei perustustöitä välttämättä tarvita. Erittäin routivilla maalajeilla, kuten savimailla, alue perustetaan riittävän syvään, jopa metrin syvyyteen vaikeimmilla paikoilla. Erityisesti huonosti kantavilla mailla varsinaiseen kivien asentamiseen kannattaa joissakin tapauksissa ryhtyä vasta, kun perustus on saanut painua yli talven.

Betonipinnoitteen rakennekerroksen paksuus riippuu pohjamaan laadusta ja päällysteelle tulevasta kuormituksesta. Useimmiten pihakiveyksen pohjaksi riittää parinkymmenen sentin sora- tai sepelikerros, joka tiivistetään. Kaikkien rakennekerrosten muotojen tulee noudattaa tulevia valmiin pinnan muotoja.

Routiva maa vaatii yleensä noin 50 cm perustussyvyyden. Tällöin on syytä käyttää suodatinkangasta, salaojitusta ja routalevyä. Perustuksen on hyvä ulottua sivusuuntaan noin 60 cm yli kiveyksen reunan.

Routiva maa ja raskaammalle kuormitukselle joutuvat kiveykset, kuten sisääntulotiet ja autotasanteet vaativat kantavan sora- tai sepelikerroksen tiivistämistä tärytinlaitteella. Täryttimiä voi vuokrata työkonevuokraamoista.

Rakennekerrokset kannattaa tiivistää huolellisesti noin 20-30 cm kerroksina. Kerrallaan tiivistettävän kerroksen paksuus riippuu tärylevyn tehosta. Kastelu tehostaa hiekan tiivistymistä. Perustus pitää tehdä tasavahvuisena koko kivettävälle alueelle, jotta ei synny epätasaisesti routivia kohtia.

Routimisesta ei välttämättä tarvitse pyrkiä kokonaan eroon kivetyllä pihalla. Tasaisella rakenteella päästään siihen, että alue käyttäytyy yhtenäisesti eikä pullistele. Vaikka routa nostaisi kiveystä talvella, se palautuu ennalleen maan sulaessa. Tässä on pihakiven vahvuus - se sallii pienen elämisen särkymättä.

Pienet terassit ja sisäänkäyntiväylät voi tehdä itse, mutta suuremmat alueet on syytä teettää ammattilaisilla. Ammattilaisen apuun kannattaa turvautua myös silloin, kun terassin muoto edellyttää kivien sahaamista timanttileikkurilla. Päällystekiviä ja -laattoja myyvät yritykset toimittavat kiveyksen myös valmiiksi asennettuna.

Myös kivivalmistajilta voi kysyä kivien toimitusta valmiiksi asennettuna tai heiltä voi pyytää vinkkejä ammattitaitoisista alan urakoitsijoista.

Perustustöiden yhteydessä on hyvä muistaa, että pihavalaistuksen kaapelointi, pintavesien viemäröinti ja muut putkitustyöt tehdään ennen pihakivien asennusta perustustyön yhteydessä. Samoin lopullisen kivipinnan kaadot on suunniteltava ja tehtävä jo perustusvaiheessa. Alueelle tulevat istutuskuopat eristetään muusta perustettavasta alueesta esimerkiksi suodatinkankaalla.

 

Ota yhteyttä
Ikakaivin Oy
Kaalikontie 36/10, 39530 KILVAKKALA
Puh. 040 553 8449
 SEO  Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy